Vận Chuyển Việt Hàn

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VIỆT - HÀN LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN TỪ VIỆT NAM ĐI HÀN QUỐC             1. Nhận hàng hóa, chứng từ tại Việt nam: - Từ 8h đến 18h các ngày trong tuần trừ chủ nhật 2....
Liên hệ
Gọi ngay để được hỗ trợ

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VIỆT - HÀN

LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN TỪ VIỆT NAM ĐI HÀN QUỐC

 

          1. Nhận hàng hóa, chứng từ tại Việt nam:

- Từ 8h đến 18h các ngày trong tuần trừ chủ nhật

2. Khai thác tại kho hàng của chúng tôi:

- Từ 18h đến 20h các ngày trong tuần trừ chủ nhật

3. Lịch bay:

- Một ngày có 1 chuyến bay tới sân bay Inchoen (Seoul)

- Bay từ sân bay Nội bài vào đêm các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Đến sân bay Incheon vào sáng ngày liền sau.

- Thời gian phát tại Hàn quốc là sau 1 đến 2 ngày làm việc kể từ ngày đến sân bay.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây.